Ugrás a fő tartalomra

1149 Budapest, Várna utca 23.


06-70-502-3058

Széchenyi 2020

Minőségpolitikánk


Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk:

Küldetésünk:
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 12 intézményével Budapesten és az agglomerációban élőknek biztosít középfokú tanulási és szakmaszerzési lehetőséget informatika és távközlés, elektronika és elektrotechnika, gépészet, specializált jármű- és gépgyártás, környezetvédelem és vízügy, vegyipar, sport, honvédelem, rendészet és közszolgálat ágazatokban. Az informatikai és távközlési ágazat szakmái koncentráltan jelennek meg a Centrum oktatási palettáján, a távközlés és vegyipar vonatkozásában kizárólagossággal rendelkezünk.
Küldetésünknek tekintjük, hogy az oktatott ágazatokban és szakmákban a főváros meghatározó szakképzési cetrumaként intézményeink oktatói magas szakmai színvonalú munkát végezzenek, új lehetőségeket, módszertani és tanulásszervezési innovációkat keresve feleljenek meg a szakképzési stratégia elvárásainak, emellett biztosítsák folyamatos szakmai fejlődésüket; motiváltak és elkötelezettek legyenek a tudásmegosztás; a horizontális és vertikális együttműködések terén.
Tanulóinkat olyan szakemberekké képezzük, akik képesek az élethosszig tartó tanulásra, a megújulásra, a folyamatosan változó körülményekhez való igazodásra, és rendelkeznek az elvárt munkavállalói kompetenciákkal. 
Intézményeinkben arra törekszünk, hogy a munkaerőpiac igényeinek és a munkavállalók elvárásainak megfelelő, versenyképes szakképesítést szerezzék meg tanulóink.
Kiemelten fontos számunkra a tanulóink testi-lelki fejlődése; mentális egészségük megőrzése;
emellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek támogatására és a felzárkóztató segítségnyújtásra.

Jövőkép 


A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum iskolái hagyományosan nagymúltú és elismert szakképző intézményei a fővárosnak – a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum neve egyenlő a minőségi, megalapozott és versenyképes tudással, az egyénre szabott oktatással, a piacképes szakmákkal. A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum minőségpolitikájának alapeleme, hogy intézményeink az ország meghatározó szerepű középfokú oktatási intézményei, melyek rugalmasan alkalmazkodnak a nemzeti oktatáspolitikához, a „Szakképzés 4.0” stratégia elvárásaihoz, a régióban található cégek és vállalkozások munkaerőpiaci igényeihez.
Intézményeinkben versenyképes ágazatok sikerszakmáit oktatjuk.
A Centrum iskoláiba egész Budapest területéről és a teljes agglomerációból érkeznek diákok –
beiskolázási területünket tovább növeljük vidéki tanulók fogadásával is.
Iskoláinkban kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink testi-lelki fejlődésére, szociokulturális és képességbeli hátrányainak csökkentésére, tehetségük felismerésére és kibontakoztatására és gondozására.
Centrumunk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra; képes azokra rugalmasan és
gyorsan reagálni. A sikeres működés és a további fejlődés érdekében széleskörű partnerkapcsolatokat igyekszünk kiépíteni, amelyek ápolása és folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelten fontos feladatunk, mind a duális képzés, mind a felnőttoktatás/képzés sikeres működése érdekében.
Célunk, hogy az intézményeinkben tanuló diákok korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező és a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodni tudó felnőttekké váljanak.
Meggyőződésünk, hogy a munka világában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező; folyamatosan megújulni képes szakemberekre és a munkaerőpiacon eladható szakmákra van
szükség. A cél elérése érdekében a fő hangsúlyt a gyakorlatorientált oktatásra helyezzük; előtérbe helyezzük a kooperatív megoldásokat, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatokat, a projektszemléletet; a tanulási eredmény-alapú oktatást. Céljaink elérésének alapvető feltétele intézményeinkben a módszertani megújulás és a „hagyományos pedagógus szerep” átértékelése, amely mind a pedagógusoktól, mind a diákoktól alapvető szemléletváltást igényel. Oktatóink képzését és továbbképzését kiemelten támogatjuk – továbbképzések és az együttműködésre motiváló, szakmai tudásmegosztó fórumok keretében.
A környezettudatos szemlélet és a fenntarthatóságra törekvés szerves részét képezi iskoláink mindennapjainak, közös célunk, hogy tanulóink a jövőjükért felelős állampolgárokká váljanak.
Felnőttoktatási képzéseink szervezésében a vállalati és állampolgári igényekre hatékonyan reagálunk; nyitottak vagyunk egyéni igények és kérések rugalmas kezelésére.
A partnerközpontú működés jegyében a Centrum minőségcéljainak meghatározásakor fokozottabban figyelünk partnereink, tanulóink és a szülők igényeire, és rendszeres elégedettségmérésre alapozva jelöljük ki a fejlesztési területeket. Szeretnénk, ha az intézményeinkben olyan diákokat látnánk, akik az intézmények által közvetített értékrend tudatában a folyamatos tanulásra és a megújulásra képes tudásra építve tervezik jövőjüket.
Centrumunk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények fejlesztése iránt. A jövőképünkben megfogalmazott célok elérésének alapfeltételeként tekintünk a hatékony és előrelátó gazdálkodásra.

Stratégiai célunk

A gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelő hatékony és sikeres képzési rendszer kialakítása és működtetése, az intézményi javakkal való ésszerű, takarékos gazdálkodás és az intézményi erőforrások hatékony működtetése.

Minőségcélok


1. Hatékony képzési szerkezet kialakítása, folyamatos fejlesztése (indikátor: a beiskolázási létszámok monitoringozása, a létszámok növekedése 2 éven belül, ahol csökkenés tapasztalható, ott beavatkozás, esetleg az adott képzés átalakítása)
2. Oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése (indikátor: a BMSZC-n belül szakmai
bázis létrehozása 2 éven belül)
3. A duális partnerek feltérképezése, kapcsolatfelvétel a duális képzőkkel, az együttműködés kiépítése, a hatékony képzés feltételeinek biztosítása (indikátor: minden intézménynek legyen duális partnere 1 éven belül)
4. Piaci és állampolgári igények folyamatos figyelemmel kísérése, felnőttoktatási képzések indítása (indikátor: minden intézményben 3 éven belül legyen felnőttoktatás)

 

Tájékoztatónk a Duális képzésről, ide kattintva érhető el!

#informatika

#műszaki

#szakképzés

#bmszcKIMIKK
ACMINEUS Kft.AIRPORT SERVICE BUDAPEST Zrt.Antenna Hungária Zrt.Baker HughesBELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETBKV VJSZBonit Corp Kft.BTBudapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri HivatalCISCOCONTINENTAL MAGYARORSZÁGCriterion Zrt.deutschetelekomitsolutionsE-ON Kft.EGISElektronika Vonala Security Kft.ELMŰ Hálózati Kft.ÉMI-TÜV SÜD KftERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGAEventsec Kft.FANUCFESTOForest-Vill Villamosipari és EnergetikaiGanz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.GEHTTP AlapítványIbiden Hungary Gyártó Kft.Kovill Trade KftLeVaTech Service Team Bt.metALCOM Zrt.Micro-Top Kft.Mol-Controll Kft.NCT Akadémia Nonprofit Kft.NEO Rendszerház Kft.PEMŰ MŰANYAGIPARI ZRT.Richter Gedeon Nyrt.SIEMENSSzentinel Group Kft.TMXTUNGSRAMVeco-Vill Kft.VIV ZrtWebváltó Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

   1149 Budapest, Várna utca 23.

  • Telefon: 06-70-502-3058

   E-mail: bmszc@bmszc.hu

   OM azonosító: 203058

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001413/2016


  2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum